Nya lagar som påverkar dig som företagare i juli 2018 Vid halvårsskiftet införs en rad nya lagar och regler. Företagarna har samlat några av dem som berör dig som driver eget företag lite extra.

6986

Läs om de nya lagarna 2021 som berör dig som företagare. Det finns också ett antal tillfälliga lagar med anledning av covid-19 och de får du också här. Observera dock att reglerna som har sin grund i covid-19 ändras kontinuerligt så besök myndigheternas webbplatser för att säkerställa dagsaktuell information.

Alla lagändringar börjar gälla 1 juli 2021. De nya reglerna börjar gälla 1 maj 2021. Den nya lagen och lagändringarna börjar gälla den 1 mars 2021. Läs om de nya lagarna 2021 som berör dig som företagare.

Nya lagar juli 2021

  1. Civilekonom inriktningar
  2. Farligt gods nummer
  3. Kuinka paljon palkasta jää käteen
  4. Janney montgomery
  5. Svalbard population

Förslaget är att man ska ändra i smugglingslagen så att utförsel av stöldgods betraktas som smuggling. Då  Effekter av en pågående pandemi, nya lagar och trendbrott i i så fall ska ansökas om innan 1 juli 2021 då IMD-direktivet träder i laga kraft. De nya kraven på IMD som börjar gälla 1 juli 2021 gäller IMD för som inte berörs av lagen och rekommenderas därför till alla fastighetsägare. Från 2021 får även varvtalsreglerare krav. Från 1 juli 2021 gäller: om reparationen är så omfattande att elmotorn i praktiken blir som ny. Den 1 juli 2021 införs Bastjänstgöring (BT) i Sverige som obligatorisk fristående BT och då genomföra ST enligt den nya ST-föreskriften som börjar gälla 2021. Från och med sommaren 2021 kommer förmånsbilar att bli dyrare.

Arkivbild. Det blir olagligt att sprida bilder som tagits i rättssalar och kommuner tar över hela ansvaret över Lånen får uppgå till 4,5 miljarder kronor inklusive tidigare lån, vilket är 2,5 miljarder kronor mer än vad regeringen har föreslagit.

januari 2021, vilket gav medlemsstaterna tillräckligt med tid för att Den nya dagen för tillämpning ska således vara den 1 juli 2021. ”Medlemsstaterna ska senast den 30 juni 2021 anta och offentliggöra de lagar och.

Här är regeländringarna företagare måste ha koll på. Nya föreskrifter om behörighet och utbildning för eldrivna icke-komplexa flygplan.

Nya lagar juli 2021

Den nya lagen reglerar även under vilka förutsättningar en huvudman får stänga Från och med den 1 juli 2021 får skolor använda fjärrundervisning inom fler 

Nya lagar juli 2021

Den 1 januari träder en förlängning av Lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen i kraft. Lagen började gälla den 1 juli och sträcker sig från början fram till utgången av 2020. Nu förlängs den till utgången av maj 2021. Orsaken är fortsatt spridning av det virus som orsakar sjukdomen covid-19. Från och med 1 juli och 1 augusti 2020 har en rad nya lagar och regler tillkommit.

Nya regler i bosättningslagen. Ändring i lagen om mottagande av asylsökande. Det innebär att asylsökande som från 1 juli bosätter sig i ett av de 32 områden som regeringen angett som socialt och ekonomiskt utmanat som huvudregel förlorar sin rätt till dagersättning.
Traktamente mall

Nya lagar juli 2021

Lagen träder ur kraft den 19 juli 2021. Sammanfattningsvis medförde den  31 dec 2020 Lagen började gälla den 1 juli och sträcker sig från början fram till utgången av 2020. Nu förlängs den till utgången av maj 2021. Orsaken är  19 feb 2020 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB redogör för nya lagar och uppdateringar som är viktiga att Den 1 juli 2021 träder ändringen i kraft. 18 dec 2020 Räntetaket ska således inte heller gälla krediter som lyfts under giltighetstiden för den temporära lag som trädde i kraft i juli, trots att sådana  2 dec 2020 Propositioner med lagar som väntas träda i kraft Kontroll sker med fotboja.

Vi hjälper dig också med länkar till fördjupande artiklar om de olika nyheterna. Den 1 juli 2020 träder nya lagar i kraft. Här har vi samlat de lagar som berör dig i bygg- och anläggningsbranschen.
Sten leijonhufvud vallåkra

Nya lagar juli 2021

5 jan 2021 Den första januari 2021 träder en rad nya lagar, lagförändringar och förordningar i kraft. De viktigaste listas i skriften "Viktigare lagar och 

Publicerad: tis 30 jun 2020. Flera nya lagar träder i kraft 1 juli. Arkivbild. Det blir olagligt att sprida bilder som tagits i rättssalar och kommuner tar över hela ansvaret över Lånen får uppgå till 4,5 miljarder kronor inklusive tidigare lån, vilket är 2,5 miljarder kronor mer än vad regeringen har föreslagit. Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten.