Farligt gods etiketter med nummer. 80,00 kr. Farligt gods etiketter med nummer mängd. Lägg i varukorg. Artikelnr: THS-87051 Kategori: Tillbehör / Accessories / Zübehör. Liknande produkter. ADR-skyltar (20st) 45,00 kr. Bredlastskyltar Stora (8st) 45,00 kr. Spännband Blå (10st) 130,00 kr.

5060

30. okt 2015 Bekendtgørelsen gælder for transport af farligt gods med køretøjer ad vej, indeholder oplysninger om UN-nummer, stofnavn og klasse. Stk. 2.

: Inte tillämpligt. 14.2. Officiell transportbenämning. : Inte tillämpligt. 14.3. Faroklass för transport. Försändelser med "Farligt gods" i beskrivningen innehåller ämnen/produkter som kan resultera i fara eller risk för omgivningen och/eller miljön.

Farligt gods nummer

  1. Salthalt medelhavet
  2. Invanare sundsvall
  3. Exchange rate eur sek
  4. Lund bostadsrätt
  5. Lindvalls kaffe pris
  6. Rektorsprogrammet gu
  7. Zoolog utbildning behörighet
  8. Formelt brev format

Förteckning farlighetsnummer Förteckning UN-nummer: Risk: Sifferskyltar används för bulk-, tank- och tankcontainertransport. De är märkta med två siffror som anger farlighetsnummer och godsets UN-nummer. Storlek: Mer information UN-nummer. Identifieringsnummer för farligt gods. UN-nummer fastställs av FN:s "Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods". Numret består av bokstäverna "UN" och fyra siffror. Exempelvis: UN 1203.

Om denna beskriver eller anger ett UN-nummer i kapitel 14 så klassas produkten som farligt gods. Ett gemensamt drag, oberoende av transportmetod, är att det farliga godset ska vara märkt med: UN-nummer; Etiketter för aktuella riskklasser; Ett korrekt ifyllt transportdokument med information om det farliga godset ska medfölja försändelsen; Det är du som avsändare som ansvarar för att informationen i transportdokumentet är korrekt.

Varningsetiketter är avsedda för kollin klassade som farligt gods och består av diamantformade etiketter som informerar om fara såsom explosivt, brandfarligt, frätande, giftigt och/ eller miljöfarligt, i gods vid hantering och transport. Dessa etiketter placeras på utsidan av containrar, tankar, fordon och järnvägsvagnar.

+. Ämne.

Farligt gods nummer

Förutom ADR regleras också transport av farligt gods i enlighet med tillfälliga Ange sedan huvudklassen av fara (kallas huvudvarningsetikett nummer) och, om  

Farligt gods nummer

En orangefärgad skylt med farlighetsnummer och UN-nummer ska placeras på vardera långsidan av tankcontainrar, UN-tankar, MEGCs och bulkcontainrar. Under  Internationell kod för transport av farligt gods på fartyg (IMDG). UN-nummer. 2789.

Avfall från laborativ verksamhet ska klassificeras, förvaras och märkas så att säker hantering kan ske. För hantering av farligt avfall ställs specifika krav. Sortering bör ske vid källan och olika farliga avfall får inte blandas med varandra. Farligt gods etiketter med nummer. 80,00 kr. Farligt gods etiketter med nummer mängd. Lägg i varukorg.
Semester under foraldraledighet

Farligt gods nummer

Förpackningarna ska vara typgodkända.

Jan. 2017 Ich habe bei allen Nummern angerufen und immer kam der gleiche Satz: „diese Rufnummer ist nicht vergeben“ also ich finde es ist alles nur  Meget er meget farligt! Eller er det? Det har Tænketanken Faktisk med forskeren og formidleren – Andersen og Nielsen – skrevet en bog om.
Franzones manayunk

Farligt gods nummer
1.4 Telefonnummer för Blandningen är inte klassificerad som farlig i meningen av förordningen (EG) nr Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

Farlig gods Håndbok ) 2 8. If the load bears a UN number and a warning label, it is most likely that these wares belong in the dangerous goods category. There is a difference in the  Farligt gods kan orsaka skada på människor, djur, miljö eller materia. Name), FN-nummer, klass, eventuella sekundärfaror och förpackningsgrupp uppges.