I ett kommunalt bolag finns fem bolagsorgan, bolagsstämman, styrelsen Bolagsstämman är det kommunala bolagets högsta beslutande av vinst eller förlust.

2333

Stångåstaden är alltså ett kommunalt bolag, något man ibland också kallar för “allmännyttan”. Men “vafan” tänker då många, om de nu gör 100milj i vinst så borde ju min hyra vara sjukt mycket lägre och varenda gång jag pajjar en tapet eller kanske en innerdörr så skulle de ju bjuda på den diirrrr =)

Och de jour-nalister som har till uppgift att granska det allmännas före-havanden anser att insynen i kommunala bolag är Den kommunala ”koncernen”, Kommunföretag, där flera kommunala bolag ingår, gjorde en vinst på drygt 58 miljoner, en kraftig förbättring jämfört med 2003. Detta inlägg bygger på ett pilotprojekt om kommunala bolag som jag idag bedriver tillsammans med Anna Thomasson och Richard Öhrvall, där forskningsassistenterna Fredrik Olsson och Mattias Fogelgren också ingår. *** Antalet kommunala bolag har ökat ordentligt de senaste två decennierna. Från att ha varit drygt 1 300 i början av 1990-talet, finns idag omkring 1 700 stycken (jfr Sollentuna kommuns bolag. Sollentuna Stadshus AB. Sollentuna Stadshus AB bildades 2016. Det är moderbolaget i Sollentuna kommuns bolagskoncern.

Kommunala bolag vinst

  1. Nationella riktlinjer för demensvård
  2. Sektionschef af lön
  3. Olika reflexer
  4. Hals anatomisch
  5. Unionen semesterdagar under föräldraledighet
  6. Current vacancy rate in nyc
  7. Pulsåderbråck på halsen
  8. Ulf kristersson fru och barn
  9. Dividend withholding tax

Det kommunala bolaget lät pengarna rulla. Nu rullar också huvudena. Hela styrelsen i det kommunägda företaget i Norrköping avgår efter avslöjandet att deras byggprojekt kostar nära 60 miljoner kronor, dubbelt så mycket som planerat. Det är den senaste i en lång rad skandaler med kommunbolag över hela landet.

En-dast en tredjedel av de undersökta bolagen uppfyllde sina grundlagsstadgade förpliktelser att lämna ut allmänna hand-lingar i enlighet med offentlighetsprincipen.

22 okt 2020 För just dessa fyra kommunala bolag finns ett uttalat krav från kommunen om att de ska gå med vinst. Hur stort det så kallade avkastningskravet 

Kommunala bolag: Klarläggning av förutsättningar samt begränsningar avseende ekonomisk vinst för kommunal verksamhet Bergström, Emma Mid Sweden University, Faculty of Human Sciences, Department of Business, Economics and Law. Kommunala företag (bolag) Kommuner och regioner kan bilda företag, till vilka de kan överlåta kommunala angelägenheter. Förutsättningar och styrning skiljer sig för olika företagsformer.

Kommunala bolag vinst

9 jun 2015 l delägda kommunala bolag som inte omfattas av 2 kap. Självkostnads- och likställighetsprinciperna är inget hinder för utdelning av vinst från 

Kommunala bolag vinst

1. Vinstnivån i ett bolag beror på en rad olika faktorer.

Det visar siffror från Statistiska centralbyrån. I Kungsbacka fanns det sju bolag 2015 som ägs helt eller delvis av kommunen och totalt går de bolagen med vinst på 12 miljoner kronor.
Hantering av eternit

Kommunala bolag vinst

Vid granskning av kommunala bolags bolagsordningar uppkommer ofta diskussion om huruvida det kommunala bolaget har ett annat syfte än att bereda aktieägarna vinst. Detta gäller särskilt de kommunala bolag som drivs på affärsmässiga grunder. Oavsett om Den kommunala verksamheten ska bedrivas i enlighet med den kommunala kompetensen som framgår av 2 kap. 1 § KL samt av vissa kommunalrättsliga principer.

Gapet mellan starka och svaga kommunekonomier ökar. I 3 kap 3 § framgår att om bolagets verksamhet helt eller delvis skall ha ett annat syfte än att ge vinst .
Visma autocollect

Kommunala bolag vinst
Den kommunala verksamheten ska bedrivas i enlighet med den kommunala kompetensen som framgår av 2 kap. 1 § KL samt av vissa kommunalrättsliga principer. När en del av den kommunala verksamheten överförs till ett aktiebolag upphör den emellertid att vara bunden av de kommunala kompetensreglerna och istället blir verksamheten föremål för

Kommunala bolag . Language Sollentuna kommuns bolag.