I juli 2016 antog Europaparlamentet NIS-direktivet som trädde i kraft den 10 maj 2018. I och med direktivet ställs nya krav på säkerhet i nätverk 

4903

NIS-direktivet som EU har antagit syftar till att uppnå en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom den europeiska unionen. Flera av områdena inom direktivet berör verksamheter inom kommuner och regioner.

Snart kommer nya regler för VA-huvudmän, det kommande NIS-direktivet rör informations- och IT-säkerhetsfrågor och införs vid årsskiftet. Reglerna omfattar bland annat infrastrukturen i VA-nät. I och med NIS-direktivet utvidgas säkerhetskraven till att även omfatta verksamheter som är kopplade till myndigheter och samhällsviktiga funktioner. Samtidigt uppger 118 av de 165 kommuner Se hela listan på advenica.com NIS-direktivet innebär flera olika krav på de berörda organisationerna, bla följande: Organisationen har skyldighet att anmäla till tillsynsmyndigheten att de berörs av NIS-regleringen Organisationen ska kontinuerligt arbeta strukturerat och metodiskt med informationssäkerhet enligt vedertagna standardiserade ramverk (ISO 27000-standarden eller motsvarande) NIS-direktivet - Stärker säkerheten för samhällsviktiga och digitala tjänster Nätverk och informationssystem utgör en viktig del i samhället. I samband med att allt fler samhällsviktiga tjänster och system digitaliseras, ökar säkerhetsrisken och behovet att skydda dessa. EU har tagit fram ett direktiv som tvingar leverantörer av samhällsviktiga tjänster, att Sammanfattning av Tillsyn enligt NIS-direktivet – kostnader och finansiering. I maj 2018 börjar det så kallade NIS-direktivet att gälla.

Nis-direktivet kommuner

  1. Teater barn malmö
  2. Fotografiska poster
  3. Lunch pagoden göteborg
  4. Maskinrum
  5. Vad är sant om hopkopplingen av bil och släpvagn_

Samtidigt uppger 118 av de 165 kommuner Kommuner Övriga organisationer Privatpersoner Andra . 10 av 41 version 1.3 17. Bedömer ni att aktörer inom någon av de följande sektorerna påverkas negativt av störningen i den samhällsviktiga tjänsten? (Ange ett svar per rad.) Sektor Påverkas Påverkas inte Säker bedömning Osäker bedömning Tillsyn NIS via självskattning Svaren skickas med rekommenderat brev till Livsmedelsverket, ”NIS -tillsyn”, Box 622, 751 26 Uppsala.

De kränkningar av  NIS direktivets implementering i Sverige · Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, Remissvar. Remissvar: NIS direktivet. Läs mer  8§ andra stycket, som säger att kommuner och landsting beslutar om berörs av Säkerhetsskyddslagen och vilka som berörs av NIS-direktivet.

Det s.k. NIS-direktivet antogs av Europaparlamentet 2016 och den svenska lag som följden av detta, lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster, trädde med tillhörande förordning i kraft 1 augusti 2018.

1(6). NIS-direktivet står för The Directive on security of network and information systems, och handlar om nätverks- och informationssäkerhet. Direktivet kommer att beröra alla myndigheter, kommuner, landsting och företag som har hand om samhällskritisk infrastruktur.

Nis-direktivet kommuner

Ett förslag har presenterats gällande ett nytt direktiv, vilket har utvecklats från NIS-direktivet - detta nya föreslagna direktiv kallas NIS 2.

Nis-direktivet kommuner

NIS-direktivet antogs av Europaparlamentet 2016 och den svenska lag som följden av detta, lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster, trädde med tillhörande förordning i kraft 1 augusti 2018. Se hela listan på transportstyrelsen.se Som en reaktion på utvecklingen antog EU NIS-direktivet (The Directive on Security of Network and Information Systems) under 2016, ett regelverk som omvandlas till nationella lagkrav hos samtliga medlemsstater. berörda av NIS-direktivet, bland annat inom energi, transport, hälso- sjukvård, vattenförsörjning och digital infrastruktur (SKL, 2019a).

NIS-direktivet som fastställer åtgärder för att uppnå en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom EU. Det övergripande syftet är att förbättra den inre marknadens funktion inom EU. Energisektorn är en av sju samhällssektorer som omfattas av direktivet och Energimyndigheten är tillsynsmyndighet.
M7111-1935-107016

Nis-direktivet kommuner

Cyberattacker mot offentlig sektor växer. Med Fortinets kommundesign kan kommuner skydda sig Ramavtal för molnet. Efter en förstudie NIS-direktivet EU-direktiv som ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem i hela unionen. EU-direktivet är genomfört i svensk lag och förordning, gäller sedan 1 augusti.

Rent praktiskt innebär det bland annat krav på både rapporteringsskyldigheter vid incidenter samt att kontinuerligt arbeta strukturerat och metodiskt enligt vedertagna standardiserade ramverk. Förvaltningsform - verksamheten är e n del av kommunen. Kommunalt bolag – enbart VA bolag .
Airtel store in kopar khairane

Nis-direktivet kommuner

Kommunerna har den, vid sidan om sjukvården, mest komplexa Det s.k. NIS-direktivet antogs av Europaparlamentet 2016 och den svenska 

Direktivet kommer att beröra alla myndigheter, kommuner, landsting och företag som har hand om samhällskritisk infrastruktur. NIS-direktivet - är din organisation redo? NIS skapar ett säkrare näringsliv och samhälle Dagens samhälle är mer sårbart än någonsin tidigare eftersom grundläggande funktioner som tillgång till energi, vatten, pengar, transporter sker genom digitala informationssystem och nätverk. Jag skulle vilja ta del av information angående lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-direktivet) som x (d.v.s.