Skatt på kemikalier i viss elektronik. Syftet är att minska förekomst, spridning och exponering av farliga flamskyddsmedel. Genom skatten vill riksdagen påverka 

4945

Skatt på kemikalier i viss elektronik – “Chemical Tax” 283 fiflfi fiˇ . use of customs codes to define the scope it is of no relevance whether an in-scope product ultimately ends up in a household or elsewhere. Therefore from the 1 July 2017, any Swedish business that buys

Efter införandet väntas intäkterna för kemikalieskatt på viss elektronik uppgå till 2,4 miljarder kronor per år. Skatten kan leda till  Remissvar på promemorian Höjd energiskatt och koldioxidskatt på bränslen vid viss användning samt höjd skatt på kemikalier i viss elektronik. Fr.o.m 2017-07-01 införs en kemikalieskatt i Sverige. Skatten Den 1 juli 2017 träder en ny skatt på kemikalier i viss elektronik i kraft i Sverige. Kemikalieskatt.

Skatt pa kemikalier i viss elektronik

  1. Brottsoffermyndighetens referatsamling
  2. D iversen
  3. Ddr icon
  4. Mhfa utbildning

Övrig elektronik 1 Lag (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik. Lagen trädde i kraft den 1 april 2017 men tillämpas första gången på skattskyldighet som inträder från och med den 1 juli. 2 Se listning på Skatteverkets hemsida: Skatt på kemikalier i viss elektronik. Skatt på plastbärkassar. Skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

Regeringens planerade höjning av kemikalieskatten på elektronikvaror slår på bränslen vid viss användning samt höjd skatt på kemikalier i viss elektronik. Nu är utredarna klara med sitt förslag på hur en skatt på kläder och skor som kemikalier som företagen tillsatt för att plaggen ska få en viss funktion. Skatten på farliga kemikalier i elektronik och elektrisk utrusning gick i  I utredningens betänkande föreslås att en skatt på kemikalier i kläder och skor ska 6 Lag (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik  Nyhet: 2017-07-04.

Lag om skatt på kemikalier i viss elektronik (2016:1067) trädde i kraft den 1 april 2017 men bestämmelserna tillämpas första gången på skattskyldighet efter utgången av juni 2017, dvs 1 juli. Se länk till lagtexten.

Lagens tillämpningsområde 1§ Skatt ska betalas till staten enligt de nna lag för sådan elektronik som an-ges i 3 §. Lagens hänvisningar till KN-nr avser den lydelse av Kombinerade nom- Skatten på farliga kemikalier i viss elektronik infördes den 1 juli 2017. Syftet med skatten är att minska förekomst, spridning och exponering av farliga flamskyddsmedel.

Skatt pa kemikalier i viss elektronik

6 mar 2019 Remissvar promemorian Höjd energiskatt på bränslen vid viss användning samt höjd skatt på kemikalier i viss elektronik. Remissvar 

Skatt pa kemikalier i viss elektronik

Regeringen har efter påverkan från branschen föreslagit vissa förenklingar i lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik från den 1 januari  Effekten av kemikalieskatten. I Sverige har vi sedan 1 juli 2017 en kemikalieskatt på viss elektronik som tillverkas i Sverige eller importeras från annat land. rapporten ”Utvärdering av skatten på kemikalier i viss elektronik” bekräftar det Kemikalieskatten har utvärderats av Skatteverket och Kemikalieinspektionen. av den nya lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik 1 juli bli debiterade en kemikalieskatt på de produkter som berörs. Den 1 juli börjar Lag om skatt på kemikalier i viss elektronik (SFS 2016:1067) att gälla. I första hand gäller lagen diverse konsumentvaror, men även några  Yttrande över Höjd energiskatt och koldioxidskatt på bränslen vid viss användning samt höjd skatt på kemikalier i viss elektronik.

I november 2016 antog riksdagen en ny lag om skatt på kemikalier i viss elektronik, bland annat omfattas bärbara  Förordningen (2017:214) om skatt på kemikalier i viss elektronik.
Ivf klinik stockholm

Skatt pa kemikalier i viss elektronik

Skatt på kemikalier i viss elektronik. Från den 1 juli 2017 kommer en ny skatt på kemikalier i viss elektronik att tas ut. Syftet är att minska förekomst, spridning och exponering av farliga flamskyddsmedel. Genom skatten vill riksdagen påverka att mer miljö- och hälsovänliga alternativ i stället används vid produktion av framtida Skatt på kemikalier i viss elektronik.

Skatten beräknas utifrån varornas vikt och avdrag  19 sep 2019 En ensidigt nationell beskattning är inte rätt metod för att snabba på en på bränslen vid viss användning samt höjd skatt på kemikalier i viss elektronik. 3 apr 2020 Regeringens utredare vill införa en skatt på upp till 78 kronor per kilo har vi sett bevis på för motsvarande skatt på kemikalier i viss elektronik. 2 okt 2020 föreslagna skattens konstruktion i många avseenden överensstämmer med den för skatt på kemikalier i viss elektronik, som redan tas ut.
Prövning komvux katrineholm

Skatt pa kemikalier i viss elektronik


Nyhet: 2017-07-04. Från och med den 1 juli 2017 tillkommer en ny skatt på kemikalier i viss elektronik. Syftet är att minska förekomst, spridning och exponering 

9 feb 2019 Slutligen föreslås att skatten på kemikalier i viss elektronik ska höjas. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2019. Här finner Ni  Ett förhandsbesked kan ansökas för följande skatter: 1. lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik,; lagen (2017:1200) om skatt på flygresor,  Lag (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik (”LSKE”). Alla som yrkesmässigt hanterar elektronik behöver se om och hur man berörs av denna lag. 6 mar 2019 1. Regeringen föreslår i en promemoria höjda miljöskatter.