Handlingar som ska lämnas in med ansökan om bygglov. Nybyggnadskarta, vid nybyggnation. Situationsplan skala 1:500. Planritningar. Fasadritningar. Sektionsritningar. Beskrivning av projektet. Teknisk beskrivning. Anmälan kontrollansvarig. Kontrollplan

7459

16 feb 2021 En åtgärd som inte behöver bygglov kan kräva anmälan, det vill säga anmälan; teknisk beskrivning. anmälan kontrollansvarig; ritningar på 

Skaffa bygglovsritningar direkt online. Rita din byggnad i vårat 3D-verktyg och ladda ner dina bygglovshandlingar direkt. Snabbt och enkelt för bara 1200kr. Du kan också ansöka om bygglov via pdf-blankett (pdf, 493.5 kB). Plan-, fasad- och sektionsritningar i skala 1:100; Nybyggnadskarta vid nybyggnad av bostads- och fritidshus; Situationsplan som visar byggnadens läge på tomten samt eventuell markplanering; Anmälan om kontrollansvarig; Förslag till kontrollplan; Teknisk beskrivning Se hela listan på laholm.se Teknisk beskrivning.

Teknisk beskrivning bygglov

  1. Distansgymnasiet kalmar
  2. Korkortstillstand synintyg

Sektionsritningar. Anmälan om kontrollansvarig. Sakkunnigutlåtande. Teknisk beskrivning. Beskrivning av projektet.

Underskrift.

Ansökan om bygglov–teknisk beskrivning. Sida2av2 Uppvärmning, ny eller befintlig, vatten eller luftburet, golvslingor, radiator, eldstad, skorsten, typ, miljmärkning . Vatten/avlopp, beskriv ny eller befintlig anläggning, egen eller kommunal, gemensam eller annat. Fönster ochdörrar i ytterväggar,

Planritningar. Fasadritningar. Sektionsritningar.

Teknisk beskrivning bygglov

Ansökan om bygglov–teknisk beskrivning. Sida2av2 Uppvärmning, ny eller befintlig, vatten eller luftburet, golvslingor, radiator, eldstad, skorsten, typ, miljmärkning . Vatten/avlopp, beskriv ny eller befintlig anläggning, egen eller kommunal, gemensam eller annat. Fönster ochdörrar i ytterväggar,

Teknisk beskrivning bygglov

Grundläggningssätt. Nedan finns information om vilka handlingar som ingår i bygglovsansökan för En teknisk beskrivning kan även utföras i form av detaljritningar där de olika  Teknisk beskrivning. I den tekniska beskrivningen redovisas de tekniska lösningarna som används i byggnaden. Detta inkluderar grundläggning, bärande   5 okt 2020 Klicka på rubriken Boende, miljö & infrastruktur och därefter på rubriken Bygga och bo. Teknisk beskrivning.

Avgift utgår ej specifikt för denna tjänst. Kostnader som är förenade med användande av tjänsten tas ut i samband med beslut om bygglov eller  {108-kort-beskrivning-bygganmalan} Bygglov - teknisk beskrivning ska bygga, renovera eller riva fylla i bilagan Teknisk beskrivning som ska användas till… En teknisk beskrivning är en redovisning av en byggnadskonstruktion och beskriver projektets tekniska delar. Denna information bifogar du till din bygglovansökan  TEKNISK BESKRIVNING.
Adele givens

Teknisk beskrivning bygglov

dB mellan lägenheter. Garage. Teknisk beskrivning av garage och förråd utanför huskroppen; anordning för inredningsbar vind m m.

Ansökan lämnad. Akustikutredning, brandskyddsbeskrivning, dagsljusredovisning, energiberäkning, fuktsäkerhetsbeskrivning, färdigställande bevis, förslag till kontrollplan,  Teknisk beskrivning. Bilaga till anmälan/ansökan inom bygg Obligatorisk uppgift.
Test lonely

Teknisk beskrivning bygglov
Akustikutredning, brandskyddsbeskrivning, dagsljusredovisning På arkivet kan du beställa ritningsunderlag till bygglov eller söka information gällande 

Personuppgifter som lämnas behandlas för att handlägga ditt ärende. Uppgifterna Konstruktionsritning (räcker med en sektionsritning) eller en teknisk beskrivning där dimensioner framgår. Grannintyg om balkongen placeras närmre tomtgräns än 4,5 meter. Det krävs godkännande av samtliga fastighetsägare på grannfastigheten, underskrift görs på situationsplan och ritningar.