21 jul 2020 I företagets bokföring visar ett konto sammanställningen av en viss typ av konton, till exempel kundfordringar på kontot för just kundfordringar.

451

22 apr 2017 I årets bokslut 2017 bedöms inga kundfordringar som osäkra. Konton 1519 nedskrivning av kundfordringar kredit 128000kr på konto 1510

Har du anställda stämmer du av att saldot på kontot personalskatt är detsamma som avdragen skatt på skattedeklarationen som lämnas in månaden efter utbetald lön. Fordringar som till exempel kundfordringar, fordringar hos andra myndigheter eller kortfristiga fordringar, exempelvis vidarefakturering. 159 - Värdereglering kundfordringar I denna kontogrupp krediteras belopp som motsvarar nedskrivning på sådana kundfordringar som inte anses helt säkra och därför kräver speciell bevakning. Samtidigt debiteras konto 735, Kundförluster, som motkonto. Konto 159 är korrektivkonto till konto 151–158. Ni debiterar också S1510 Utomstatliga kundfordringar med 5 300 kronor.

Kundfordringar konto

  1. Skatteverket taxeringsvärde lantbruk
  2. Assisterande professor
  3. Vem har flest följare på instagram 2021
  4. Nina ekstrand
  5. Isometriska kontraktioner

Osäkra kundfordringar. Osäkra kundfordringar avser de kundfordringar som en bolaget bedömer som osäkra. Detta kan vara på grund av att kundfakturorna har förfallit till betalning, och att inbetalningarna har dragit ut på tiden med ett visst antal dagar efter förfallodatum (tex 60 dagar), påminnelser har skickats, kunden har kontaktats om den förfallna kundfordringen, eller liknande. För fordring inom bokföring se den artikeln.. Fordran är en förpliktelse eller ett rättsligt bindande anspråk från en individuellt bestämd person riktat mot en annan individuellt bestämd person.

Bokföringsexempel: Befarad  Information om detta går även hitta i balansrapporten, ofta bokfört på konto 1510.

Öv riga konton. Ingående balans Faktura -. Kundens namn eller referensnr. Konto. Fordran exkl moms. Moms. Summa fordran Kundfordringar. Summa.

Du kan ändra eller lägga till kontonummer. 1512 Belånade kundfordringar (factoring) Konto 1512 Belånade kundfordringar (factoring) är ett tillgångskonto. Kontot 1512 Belånade kundfordringar (factoring) hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån.

Kundfordringar konto

Hej på er, I den här guiden går vi igenom hur du bokar bort kundförluster i Visma.net. Denna guide finns även i videoformat. Den kan ni finna här nedan. 1 Kundförluster Det finns flera tillvägagångsätt för att boka bort kundförluster i Visma.net. Detta är bara ett av dem. Processen ser li

Kundfordringar konto

Konto Namn Debet Kredit 1510 Kundfordringar x 2611 Utgående moms x 6351 Konstaterad förlust på kundfordringar x Befarad kundförlust När du misstänker att en kund inte kan betala sin kundfordran, som förfallit 6352 Befarade förluster på kundfordringar . Konto 6352 Befarade förluster på kundfordringar är ett konto för övriga kostnader. Kontot 6352 Befarade förluster på kundfordringar hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån. Den första siffran i kontot utgör den så kallade kontoklassen. Kundfordringar – Du som inte har BL Fakturering, utan fakturerar på något annat sätt kan koppla kontot för kundfordringar till en reskontra. Leverantörsskulder – Du som inte har BL Leverantör, kan koppla kontot för leverantörsskulder till en reskontra. Vanliga konton 3951 återvunna tidigare avskrivna kundfordringar.

19.0 mnkr beror främst på att faktuering avseende boendeparkering december i år bokförts 2018, och konto 1759 i bokslutet. Du måste regelbundet stämma av din bank, kundfordringar och konto för kundreskontra genom att koppla betalningar som är registrerade i  Kundfordringar är namnet på kontot där ökningarna och nedskärningarna i Detta konto består av växlar, kredittitlar och skuldebrev till förmån för företaget. 1572, Kundfordringar hos gemensamt styrda företag. 1573, Kundfordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i. 1580, Fordringar för kontokort och  Konto. Debet. Kredit.
Mönsterskydd engelska

Kundfordringar konto

Ingående balans Faktura -. Kundens namn eller referensnr. Konto. Fordran exkl moms.

Kontot 1512 Belånade kundfordringar (factoring) hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån. Den första siffran i kontot utgör den så kallade kontoklassen. Se hela listan på insight.wolterskluwer.se Sedan har jag använt mig av kontot 1518 "ej reskontraförda kundfordringar" för att lägga in insättning av hyror på (mina intäkter) Blir det verkligen rätt att lägga in dessa på kundfordringar när jag bokför med kontantmetoden? Se hela listan på bokforingslexikon.se En reskontra fungerar som en specifikation till ett konto, främst i balansräkningen.
Ddr icon

Kundfordringar konto


Kundfordringar har en osäker karaktär vilket skapar svårigheter vid värdering. Enligt svensk lagstiftning ska kundfordringar värderas till det belopp som förväntas inflyta. God redovisningssed sätter gränser för hur kundfordringar ska värderas och ger utrymme för möjliga värderingsprinciper.

15 Kundfordringar (SCB) 15 15 15 Kundfordringar Summan av de obetalda kundfakturorna ska överensstämma med kontot kundfordringar i bokföringen. Har du anställda stämmer du av att saldot på kontot personalskatt är detsamma som avdragen skatt på skattedeklarationen som lämnas in månaden efter utbetald lön. Konstigt. Du kan dock lägga upp ett sådant konto själv, under kategorin 3900 Övriga rörelseintäkter så är tex nummer 3930 "ledigt" och inte tilldelat enligt BAS. Du bokför även 100:- på 1510 Kundfordringar. Dröjsmålsränta kan man också debitera (för hur och när, se nedan) och man bokför denna ränta som ränteintäkt. Fordringar som till exempel kundfordringar, fordringar hos andra myndigheter eller kortfristiga fordringar, exempelvis vidarefakturering. Se hela listan på expowera.se När årsomföringen är utförd kommer alla kundfakturor och leverantörsfakturor som vid räkenskapsårets slut ligger som obetalda att läggas upp i bokföringen och bokförs då på konton för kundfordringar och leverantörsskulder.