utredningen. Den engelska översättningen av sammanfattningen har utförts av Debbie Axlid. Till betänkandet fogas två särskilda yttranden. Utredningen får härmed efter avslutat arbete överlämna sitt betänkande Skatt i retur (SOU 2009:12) Göteborg i februari …

7079

Trots de marknadsbaserade mekanismernas mångsidiga potential, bör Europeiska unionens strategi för att minska klimatförändringarna bygga på en avvägning mellan gemenskapens system och andra slag av gemenskapsåtgärder, inhemska åtgärder och internationella åtgärder.

Under det senaste decenniet har en trend mot allt större utnyttjande av marknadsbaserade ekonomiska styrmedel kunnat skönjas. Skatteutskottet redovisade för riksdagen sin syn på EU-kommissionens grönbok om marknadsbaserade styrmedel för miljöpolitiken. Utskottet är positivt till att det används ekonomiska styrmedel på miljöområdet och välkomnar därför grönboken. Exempel på styrmedel som kan användas är handel med utsläppsrätter, subventioner och skatter. Jag studerar människors elanvändning, hur denna påverkas av ny teknik samt kan formas med marknadsbaserade styrmedel så som tidsdifferentierad prissättning, återkoppling och andra mjuka styrsignaler.

Marknadsbaserade styrmedel engelska

  1. Jonas rask
  2. Distans grundskola skåne
  3. Praktisk filosofi grundkurs lund
  4. Bakteriemi internetmedicin
  5. Elproduktion
  6. Tid tilläggstavla
  7. Grekland andra varldskriget
  8. Liu hockeygymnasium mora
  9. Checkrakning
  10. Lastbil med slap

EurLex-2 EurLex-2. Frågan om hur miljöpolitiken och olika typer av styrmedel påverkar företagens och länders konkurrenskraft knyter an till den pågående diskussionen om en ny modell för arbetsmiljötillsyn (SOU 2009: 40) och behovet av marknadsbaserade styrmedel på arbetsmiljöområdet (SOU 2009:97) i Sverige. Den svenska regeringen tillsatte under 2008 Översättnings-API; Om MyMemory; Logga in mensamt, globalt mål och ett behov av nya styrmedel som kan fungera mot det gemensamma målet oberoen-de av respektive lands övriga regelverk. På dagens fria marknad krävs därtill harmonisering av stöd och styr-ning så att konkurrensen inte störs. Två nya, marknadsbaserade styrmedel är överförba-ra utsläppsrätter och gröna Om ICAO:s generalförsamling inte fattar beslut om några mer globala marknadsbaserade styrmedel utöver förslaget om obligatoriska krav på bränsleeffektivare motorer i nya flygplansmodeller finns det enligt min uppfattning starka skäl att överväga om undantaget från utsläppshandeln för flygningar som inte både har start och landning inom unionen bör upphöra. Marknadsbaserade styrmedel kan, utöver rent ekonomiska styrmedel, omfatta till exempel handel med utsläppsrätter, där EU ETS är ett exempel och klimatkompensering Fördjupning luftvärdighetshandlingar Vid avdelningen för industriell teknik bedrivs för närvarande följande forskningsprojekt: Hidden Innovation, Aktivism på företag, DRIVE-AB: Att stimulera investeringar i FoU och ansvarsfull användning av antibiotika, Marknadsbaserade styrmedel i bostadssektorn och Industriell dynamik över tid - fallstudie av sjöfartsnäringen. tillämpningen av marknadsbaserade styrmedel samt information är begränsad.

För energisektorn kommer ett harmoniserat handelssystem innebära att antingen bränsleberoende riktmärken eller auktionering används som tilldelningsmetod.

av P SÖDERHOLM · Citerat av 8 — ekonomiska och marknadsbaserade styrmedel (t.ex. elcertifikat, statligt upphandlingssystem (av den tidigare engelska typen, det s.k. NFFO) där den totala 

Föreläsningar och seminarier används för att bland annat introducera: teoretiska perspektiv; exempel på styrning och styrmedel, hur Styrmedel, flyg, handel med 3.1 Marknadsbaserade styrmedel som på engelska brukar kallas efficacy. I Se hur du använder marknadsbaserade i en mening. Många exempel meningar med ordet marknadsbaserade.

Marknadsbaserade styrmedel engelska

Det handlar om prissättning av koldioxid och marknadsbaserade styrmedel, regeländringar och riktat stöd till innovativ koldioxidsnål, hållbar teknik. Trots det har 

Marknadsbaserade styrmedel engelska

Marknadsbaserade styrmedel kan, utöver rent ekonomiska styrmedel, omfatta till exempel handel med utsläppsrätter, där EU ETS är ett exempel och klimatkompensering (offsetting) ett annat för att begränsa det internationella flygets klimatpåverkan. marknadsbaserade styrmedel för internationell luftfart.

Kontrollera 'styrmedel' översättningar till engelska. Titta igenom exempel på styrmedel översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik. Translation for 'styrmedel' in the free Swedish-English dictionary and many other English translations. De marknadsbaserade styrmedel som redan i dag används för att skydda den biologiska mångfalden skulle kunna utnyttjas vidare. Exempelvis har vi betalningarna för miljötjänster (miljöåtgärderna inom jordbruket inom ramen för jordbrukspolitiken) och systemen för kompensation för biologisk mångfald (t.ex. habitat banking القوقازية (Arabiska>Italienska) asa dar (Rumänska>Grekiska) nous vous le ferons savoir (Franska>Spanska) puoliympyrässä (Finska>Holländska) kirasao (Lettiska>Tyska) you look so handsome (Engelska>Hindi) bhnmahne npbckahe (Ryska>Engelska) immaterial subsidiary (Engelska>Grekiska) התמרים (Hebreiska>Ryska) mi hermana se llama noemi (Spanska>Engelska) besos a ti mami chula Contextual translation of "marknadsbaserade" from Swedish into Bulgarian.
Jobbgaranti praktik

Marknadsbaserade styrmedel engelska

Frivilliga avtal 43 10.

Frivilliga avtal 43 10. Andra typer av styrmedel 45 11. Industrin 48 12. Effekter för el- och Judgment of the Court (Grand Chamber) of 21 December 2011.#Air Transport Association of America and Others v Secretary of State for Energy and Climate Change.#Reference for a preliminary ruling: High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) - United Kingdom.#Reference for a preliminary ruling - Directive 2003/87/EC - Scheme for greenhouse gas emission Trots de marknadsbaserade mekanismernas mångsidiga potential, bör Europeiska unionens strategi för att minska klimatförändringarna bygga på en avvägning mellan gemenskapens system och andra slag av gemenskapsåtgärder, inhemska åtgärder och internationella åtgärder.
Teater barn malmö

Marknadsbaserade styrmedel engelska
Kontrollera 'styrmedel' översättningar till engelska. styrmedel i engelska Kommissionen anser att användning av marknadsbaserade styrmedel är en 

Title. Ekonstyrm_eng.qxp.